Gol Skipark Skagahøgdi er under opparbeidelse av Brenna Entreprenør AS